به نام خدا

 هُنر رَزمی شائولِین و تاریخچهٔ مَعبد شائولِین

قدیمی ترین ، کاملترین و پیچیده ترین هُنر فلسفی رزمی جهان

شائولین (گونگ فوی چینیCHINESE GUNG FU ) می باشد.

( شائولِین  少林  SHAOLIN) به معنای جنگل جوان یعنی تراکم ،

پیچدگی ، نوآوری ، طراوت و تازگی است.

گونگ GUNG  به معنی تلاش زیاد و سخت کوشی است و فوFU  به معنی سعادت و خوشبختی است و مجموع این دو کلمه با هم GUNG FU به معنی تلاش و سخت کوشی در راه سعادت است. ( تلاشی هوشمندانه در راه سعادت = داشتن تکنیک بصیرت و آگاهی و استفاده از آن ) این صفت در زبان چینی این صفت مختص رزمی کاران هنرهای رزمی چین یعنی شائولین و سبکهای مشتق از آن مانند:  ووشو ، وودانگ ، تای چی و غیره .... است. که به خاطر زحمات و تلاش زیاد آنها به این افراد گفته میشود. نکته: کلمه کونگ فو KUNG FU یک استنباط نادرست از تلفظ اصلی و صحیح  (   (GUNG FUبوده که امروزه برای خود جایگاهی را در کشورهای مختلف دنیا پیدا نموده است. از جمله ( کشور چین = به دلیل سیاست عدم ورود لغات و اصطلاحات خارجی به زبان چینی و ساختن کلمات جدید بر وزن افعال قدیمی تر که ادامه همان سیاست ذکر شده است.) گونگ فو شامل تمامی کارهایی است که در زندگی انجام میدهیم ، شامل نحوه لباس پوشیدن و برداشتن وسایل از روی زمین ، شستن لباس و ظروف ، نحوه خوابیدن ، غذا خوردن شامل چگونگی رفتارمان با بقیه آدمها و موجودات و اشیاء میشود هرچیزی که در نظر می گیرید ارتباطی با گونگ فو دارد.

 در تاریخ شائولین  (SHAOLIN)بارها تحولات خاصی صورت گرفته است ، که اساتید معابد فرعی و معبد اصلی شائولین از این تحولات در جهت پنهان نمودن رموز شائولین استفاده کرده اند. یکی از این موارد پنهان کردن تاریخچه اصلی معبد شائولین است . اما در حال حاضر (قرن اخیر) این موضوع = ( تاریخ معبد شائولین ) دیگر یک راز نیست ، معبد شائولین و هُنر شائولین 5200 سال پیش بوجود آمده است ، در مورد طرز تفکر ساکنان این معبد باید گفت: هنرجویان و ساکنین این معبد حدود 400 سال اول را بر این عقیده بودند که روح از جسم ارجحتر بوده و می بایست برای ارتقاء و تکامل فقط باید به تعلیم روح پرداخت ، از حدود 4800 سال پیش ساکنین این معبد به این نتیجه رسیدند روح از جسم جدا نمی باشد و باید برای تکامل ، روح و جسم را با هم تعلیم داد از این رو و از این تاریخ قسمت رزمی شائولین بوجود آمد. ، دلایل متعددی برای تایید این قدمت و تاریخچه وجود دارد به عنوان مثال : تولد هنر چی گنگ یکی از ارکان شائولین در حدود چیزی بیشتر از 5000 سال پیش ، و یا تاریخ ثبت شده رسمی و معتبر در کتب تاریخی کشور چین و تاریخ ثبت شده در معبد شائولین وغیره.....                                                                                                                                    

 قدیمی ترین ، کاملترین و پیچیده ترین هُنر فلسفی رزمی جهان شائولین ( گونگ فوی چینیCHINESE GUNG FU )  می باشد. شائولین نام معبد ذن در استان هونان کشور چین بوده که سالها قبل از پیدایش قسمت رزمی ساکنان آن به یادگیری روشهای مختلف استفاده از نیروهای درونی می پرداختند و با پیدایش قسمت رزمی نام شیوه ها و شِگردهای خود را شائولین نامیدند. قدمت این هنر با عظمت بیش از 5200 سال است ، از 4800 سال پیش دو بُعد رزمی و معنوی آن با هم ادغام شد ، که حاصل آن تا کنون بیش از 2000 سبک است ، که 700 سبک آن ، از سبکهای اصلی و رسمی این هنر میباشند ، بطور کلی در شائولین سبکهای رزمی به ( شمالی ، مرکزی و جنوبی ) تقسیم بندی میشوند ، برخی از آنها عبارتند از: خونگار - چوی لی فوت – جیت کان دو- وینگ چُون – تای چی – وودانگ – یینگ یی – فوت گا – پرایینگ مانتیس– واکونگ –  سبکهای میمون ، مار ، پنجه ببر ، پنجه عقاب ،  درنای سفید – ووشو

ووشو یعنی((wu = رزم و shu = هنر)) WUSHU یکی دیگر از سبکهای شائولین است که خود شامل  400 سبک رسمی است مثل : چانگ چوآن ، نن چوآن ، نن شائولین ، تای چی چوان وغیره.) در واقع ووشو شیوه سانسور شده شائولین برای مخصوصا" خارجیهاست ، زیرا چینیها تعصب خاصی در جهت حفظ رازهای هنرهای رزمیشان دارند (حتی در بین خودشان) و از این رو در سال 1910 با 40 سبک و به کمک استاد بزرگ ( خو یوآن جیاء ) ووشو را پایه ریزی کردند و به تدریج این شیوه استعماری هنرهای رزمی را گسترش دادند.

 هنر شائولین از اشخاص بزرگی همچون بودا ، تائو ، کنفسیوس ، بودهیدهارما و غیره .... شروع نمی شود بیش از 2000 سال قبل از به دنیا آمدن افراد فوق الذکر این هنر وجود داشته است ، پندها و اندرزهای گرانبهای این افراد بخشی، وسیع ، از شائولین را تحت تاثیر خود قرارداده و باعث بوجود آمدن تحولات بزرگ در آن شده است .

    نکته مهم ◄مَعبد فرعی شائولین که 1500سال پیش ساخته شده است که در سال  1647 در حمله حکومت چینگ به اتش کشیده و ویران شد(364سال پیش)← 5 نفر از اساتید و عده ای از هنرجویان این معبد به نقل از تاریخ میتوانند جان سالم بدر ببرند که هریک روشهایی در اختیار داشتند که هیچ فردی از این روشها اطلاع نداشت این افراد به 2 گروه تقسیم شدند عده ایی به معبد اصلی شائولین رفتند و عده ایی در میان مردم مخفی شدند(به خاطر فرار از دست حکومت) یکی از این افراد راهبه ایی به نام ( NG MUI نگ مویی) بود. علت احداث معبد فرعی شائولین در امان ماندن از فشار حکومتهای بوده است.                                                               

      ( پیدایش کلیه رشته های رزمی و بسیاری ازمکاتب معنوی از شائولین میباشد )

اگر بخواهیم در شائولین بهره گیری از انرژی برای درمان ، مبارزه ، اجرای تکنیکها وغیره..... ، را به زبان ساده بیان کنیم ، باید بگوییم:  بخشی از طبیعت ، بخشی از کیهان و صور فلکی و بخشی دیگر از مراکز مختلف انرژی که در درون و اطراف بدن و کالبدهای دیگر قرار دارد صورت میگیرد. ، این مراکز انرژی چاکرا نامیده میشود که معنای اصلی و مورد نظر ، در زبان باستانی سانسکریت ، چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی نقاط ارتباطی در درون وجود مادی مان هستند که ، انرژی در آنها از یک کالبد به کالبد دیگر انسان ..و همینطور در وجود مادی جریان پیدا می کند. * چاکراها امواج انرژی را در هر حدی که باشند جذب می کنند و ما را به آنچه در جهان ، طبیعت و اطرافمان در جریان است متصل می کنند. آنها روزنه هایی هستند که ما را به دنیای نامحدود انرژی ها وصل می کنند.

چاکراها انرژی ها را در تمامی جهات ساطع می کنند از این رو باعث تغییر اتمسفر و فضای اطراف ما میشوند. از این راه می توان امواج سلامتی و یا عکس آن ، پیام های آگاهانه و ناخودآگاهانه بفرستیم ، و دیگران ، شرایط و حتی ماده را در جهت مثبت یا منفی  تحت تاثیر قرار دهیم.*هر موجودی دارای صدها وهزاران چاکرا در درون و پیرامون بدن و کالبدهای دیگرش است ، ( در بدن انسان و کالبدهای دیگرش 88000 چاکرا وجود دارد ) که 40 چاکرا ، چاکراهای اصلی هستند که از تعداد ذکر شده 7 چاکرا بی نهایت مهم هستند که در نزدیکی غدد ترشح کننده هورمونها قرار دارند آنها انرژی حیاتی را وارد بدن می کنند تا حیات ما ادامه پیدا کند به این انرژی حیاتی ((چي ، گي ، پرانا ، کي ، نیروی درونی ،  و غیره ...)) هم گفته می شود این انرژی حیاتی منشاء الهی دارد و باعث میشود نیروی حیات در بدن جاری شود و حواس معنا پیدا میکند ،  مهمتر آنکه باعث دستیابی ما به خرد جمعی و آگاهی های معنوی میشود. 

 نکته1 : چی ، گی ، یا پرانا ، یا کی به معنای انرژی مطلق است و نمایانگر سرچشمه تمام فرمهای انرژیست که درامواج و حالتهای مختلف متجلی می شود ، یکی از این حالتها هواست و تنفس یکی از راههای دریافت ((چی)) است.   

 نکته2 : اصل و قانون مهمی بر جهان حاکم است و آن اینکه ، انرژی هرگز از بین نمی رود بلکه فقط تبدیل می شود. نیروی کار موجود در بدن مادی با تمام عملکردها و قابلیتهایش شامل مجموعه ای از انرژی است که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد. 

 نکته3 : سطح آگاهی همه موجودات زنده بستگی به امواج و سطوح انرژی ((چی)) دارد که قابل جذب و نگهداری است. انسان از امواج بسیار بالاتری نسبت سایر موجودات بر خوردار است.   

 نکته4:چاکراهای پایین بدن به امور مادی مربوطند در حالی که چاکراهای بالای بدن بیشتر به امور معنوی مربوط هستند.

چاکراهای اصلی عبارتند از:

1.چاکرای ریشه یا پایه در انتهای ستون مهره ها قرار دارد. ( رنگ قرمز آتشین )

2.چاکرای خاجی بین ناف و انتهای ستون مهره ها قرار دارد. ( رنگ نارنجی و درخشان ) 

 3. چاکرای شبکه خورشیدی درست پشت ناف قراردارد. ( رنگ زرد و سفید و درخشان به همراه طیفی از رنگ سبز و  قرمز )     

 4.چاکرای قلب در ناحیه قلب واقع است. ( رنگ سبز طلایی و درخشان به همراه طیفی از رنگ صورتی )

5.چاکرای گلو در ناحیه حنجره و سیب آدمی قرار دارد. ( رنگ آبی روشن )

6.چاکرای چشم سوم یا ابرو در میان دو چشم و ابروان قرار دارد.  ( رنگ آبی لاجوردی با شعاعهایی از نور سفید و قرمز و زرد و بنفش  )

7.چاکرای تاج در بالاترین نقطه سر قرار دارد. ( به نظر می رسد همه انواع رنگهای را در خود داشته باشد اما رنگ بنفش آن برجسته و غالب است ، طیفهای سفید و طلایی هم داراست )

یک نمونه از چاکراهای فرعی:

- چاکرای گوش درست در بالای گوش چپ و راست است – در واقع چاکرای گوش خود به دو چاکرا تقسیم می شود آنها با زاویه حدود 30 درجه در سر قرار دارند. ( رنگ قرمز آلبالویی با شعاعهایی از سفید و بنفش روشن )

کانال های انرژی (( کانال های ( سوشومنا ، آیدا ، پینگالا ) سه کانال اصلی سیستم انرژی هستند. ))

* غنچه گل نیلوفر نماد چاکراهاست ، گلبرگها نماد ( نادی ها ) یا کانال های انرژی هستند که انرژی از این کانالها در چاکراها جریان پیدا می کند و از چاکراها به کالبدها انتقال پیدا میکند و همینطور در ژرفای نقطه مرکزی هر چاکرا، نادی  شبیه ساقه در طول ستون فقرات امتداد دارد که با ستون فقرات یکی می شود و توسط ( سوشومنا ) مهمترین نادی انرژی چاکراها بهم وصل و تا بالای سر در درون ستون فقرات امتداد پیدا می کنند . علاوه بر سوشومنا دو کانال انرژی که در زبان سانسکریت به آنها  ( آیدا و پینگالا ) گفته می شود ، هم وجود دارد که نقش کلیدی دارند.                                                                

 پینگالا حامل انرژی خورشیدی و لبریز از گرما و شوق است که از سمت راست چاکرای ریشه شروع می شود و در بالاترین نقطه سوراخ سمت راست بینی پایان می یابد.                                                                                                        

  آیدا حامل انرژی ماه ، آرام و سرد است که از سمت چپ چاکرای ریشه شروع و در سوراخ سمت چپ بینی پایان می پذیرد.     این دو کانال انرژی در طول مسیر خود به دور سوشومنا می پیچند و مستقیما « چی » را از هوا از راه تنفس  می گیرند و مواد و بخارات سمی را همراه با بازدم به خارج تخلیه می کنند. برای دستیابی به اطلاعاتی در زمینه بخارات سمی به کتب سینوهه ، کتب طب سنتی گیاهی و یا به کتب ابوعلی سینا رجوع نمایید.

از دیدگاه انسان شناسی زندگی انسان به دوره های مشخص 7 ساله تقسیم شده است ، که در هر دوره انسان پذیرای سطحی خاص از تجارب ، بلوغ و تاثیرات است. ( ردولف استاینر Rudolf Steiner  بنیانگذار جنبش انسان شناسی (

ما هر هفت سال از یک چاکرا می گذریم ، از چاکرای ریشه شروع می شود و در آن دوره 7 ساله خصوصیات آن چاکرا درون مایه زندگی ما خواهد بود این دوره نیز خود به 7 دوره یک ساله تقسیم می شود ، که هر سال برابر با یکی از چاکراهاست . تا پایان  49 سالگی یک دور کامل 7 چاکرا را طی کردیم و مرحله کاملا جدیدی را از تولد 50 سالگی شروع می کنیم . فرصتی داده شده تا دوباره همه چیز را « با دیدگاه وعملکردی پخته تر از قبل » به سوی پیشرفت شروع کنیم .

چاکراها به طور مداوم انرژی را دریافت و آزاد می کنند اگر افکار منفی داشته باشی ، چاکراها با انرژی منفی و چرک ، آلودهمی شوند این آلودگی باعث می شود انرژی به طور کامل جریان نیابد در نتیجه احساس بی حالی ، کندی و عدم تعادل می کنی و از توانائیهای طبیعی روانی خود نیز نمی توانی بهره گیری و همینطور ترس و نداشتن اعتماد به نفس باعث انسداد چاکراها میشود - و بر عکس اگر تمام افکار خود را بر پایه عشق و ایمان قرار دهی و به راحتی با واقعیت های زندگی روبرو شوی ( قدرت استقبال داشته باشید ) چاکراها در وضعیت عالی ، و سالم عمل میکنند ، انرژی و توانائیهایت افزایش پیدا کرده ، در نتیجه هماهنگی ، شادی ، آرامش و تعادل را در درون و بیرون کسب خواهی کرد.با چاکراهای پاک و متعادل به راحتی می توانید اطلاعاتی درباره آینده و افراد دیگر به دست آورید و آوای خداوند و فرشتگان را بشنوید و بر نیروهای درونی خودتان تسلط پیدا کنید.

شائولین ، بهره گیری از انرژی برای درمان و مبارزه بر اساس اصول چاکراها  

(1) برای مثال:  روش استفاده از نیروهای ذکر شده برای درمان بر اساس اصول چاکراها :                                              

از نصف النهارهای بدن و اصول بهره وری از تنفس  و ....... بهره گرفته میشود (نصف النهارها خطوطی هستند از سر به سوی پاها کشیده شده اند که بسیاری از چاکراها روی این مسیر واقع شده اند که بسته به نوع بیماری و یا نوع روش درمان از آنها استفاده میشود) که بعضی از روشهای درمانی به ترتیب اولویت از لحاظ برتری عبارتند از:

 1- استفاده از بُعد چهارم و تخلیه چي منفی 2- فشار درمانی 3- طب سوزنی و غیره... که هر یک مُوءلف یک وادی بوده و ، مابین هر وادی روشهای بسیار زیادی وجود دارند که در اینجا به همین اختصار بسنده می کنیم. 

(2) روش استفاده از نیروهای ذکر شده همراه با یک مثال جزئی برای اجرای تکنیکها و مبارزه بر اساس اصول چاکراها :      

  حالت بدن قبل از ضربه زدن به حریف لَخت بوده و در یک آن به سِفتی سنگ میشود بیشترین قدرت گیری برای اجرای کلیه ضربات از ناحیه کمر و قسمت تان تین( 4 انگشت پائین تر ازناف* یکی از منابع نیروی درونی*) صورت می گیرد.

*هنرجویان شائولین برای کسب حداقل پیشرفت باید روزانه 8 ساعت تمرین کنند = درهفته 56 ساعت زیر نظر اُستاد*               

پس از پایان تمرین هنرجویان سرحال و پُر از انرژی میشوند ، سپس بدن و روحشان را در حال فعالیت در ابعاد دیگر قرار می دهند.                                                                       

یکی از ارکان مبارزه در شائولین ( 1 . حمله 2 . ضد حمله 3 . جا خالی 4.........10 . دفاع ) که خود یکی از سیستمهای مورد استفاده در بُعدهای روانی شائولین نیز است. در شائولین کمتر ، مبارزه 1 به 1 انجام میشود و بیشتر مبارزه بصورت حداقل 5 نفر به 1 نفر انجام میگیرد و در رقابتهای رسمی بصورت انفرادی ، تیمی ، (انفرادی و تیمی) برگزار میشود.                                                                                                                                      

در شائولین 100 نوع سلاح وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:  انواع شمشیر مانند :

( جین ، دائو ، نَن دائو  و غیره ....) ،

(گون= چوب)  ،

( چیانگ = نیزه )  ،

( جوجیه بیاو= زنجیر )  ،

 ( سَن جیه گون = سانچیکو )  ،

( آر جیه گون = نانچیکو )  ،

تونفا ،

چوب اسکریما ، تبر ، چاقو ، سای ، داس، گرز و غیره.....   

در هنر رزمی شائولین سرعت ضربات 3 به 1 است یعنی اجرای حداقل 3 ضربه در1 ثانیه ، و در بعضی از سبکهای شائولین مانند وینگ چُون کوئن به 8 ضرب هم میرسد. 

نگاهی اجمالی به برخی از سبکهای شائولین                                                                                                           

وینگ چون کوئن:(وينگ : پرستش كردن يا تحسين كردن + چون : ‌يك بهار زيبا + كوئن : هنر مشت زني  یا مشت زدن)

  *مَعنای مناجات بهاری نیز در مورد (وینگ تسون  WingTsun ) یا همان (وینگ‌چون  Wing Chun)=  永春بکار می رود*  یکی از مَحبوبترین سبک‌های هنرهای رزمی چینی است. مطابق روایت‌هایی که درباره ریشه اصلی این سبک نقل می‌شود ، یکی از راهبه‌های معبد شائولین به نام نگ مویی نقشی کلیدی در طراحی این سبک و آموزش آن به زنی جوان به نام ییم وینگ چون داشته ‌است و به همین جهت به هنر انگ مویی نیز معروف است. سیستم Wing Tsun با قدمتی نزدیک به ۳۵۰ سال یكی از سیستم های مبارزاتی دنیا است ، كه بر مَبنای فلسفه تائو بنا شده است. در وینگ چون همه روش ها و راهکارها از ساده ترین راه صورت میگیرند .

نکته ←نگارشهایی که با حروف انگلیسی نوشته شده بر پایه سیستمPin yin = تلفظ نگاری چینی با حروف انگلیسی یا همان (چینگلیش البته با قوانین زبان چینی) است و فارسی آن برگردان از زبان چینی به فارسی با قواعد زبان چینی است . مجموع مطالب این نکته و اندکی بیشتر بخشی از سیستم آموزشی  Pin yinیکی از روشهای سهل اموزش زبان چینی را تشکیل میدهد.  

 نکته مهم ◄مَعبد فرعی شائولین که 1500سال پیش ساخته شده است که در سال  1647 در حمله حکومت چینگ به اتش کشیده و ویران شد(364سال پیش)← 5 نفر از اساتید و عده ای از هنرجویان این معبد به نقل از تاریخ میتوانند جان سالم بدر ببرند که هریک روشهایی در اختیار داشتند که هیچ فردی از این روشها اطلاع نداشت این افراد به 2 گروه تقسیم شدند عده ایی به معبد اصلی شائولین رفتند و عده ایی در میان مردم مخفی شدند(به خاطر فرار از دست حکومت) یکی از این افراد راهبه ایی به نام ( NG MUI نگ مویی) بود. علت احداث معبد فرعی شائولین در امان ماندن از فشار حکومتهای مختلف کشور چین در زمانهای مختلف بوده است.

.

نکته مهمتر◄ قسمت اول : روشی که امروزه به اسم وینگ چون معروف شده است بر پایه (یینYin) است ، روشهای متعدد زیادی بر پایه ( یانگ Yang )  وجود دارد .

قسمت دوم : حالا به این فکر کنید روش 4 نفر دیگر که با (NG MUI نگ مویی) بودند چه بوده است . لازم به ذکر است وینگ چون یکی از شیوه هایی بوده است ، که (NG MUI نگ مویی) به آنها تسلط داشته و دیگر اینکه خانوم ییم وینگ چون یکی از شاگردان (NG MUI نگ مویی) بود.   ← ← ← حال در اینجا چندین سئوال پیش می آید . ↓

1.      (NG MUI نگ مویی) به چه شیوه های دیگری تسلط داشته است؟

2.      نام سایر هنرجویان (NG MUI نگ مویی) چه بوده ؟ به آنها چه روشهایی را یاد داده؟و چرا همه  درخفاءبودند؟

3.      چرا هم اکنون ره روان این افراد همچنان در خفاء به فعالیت مشغول  هستند؟

4.      وینگ چون بر پایه ( یانگ Yang ) چیست ؟ و چه مشتقاتی دارد؟ و چه کسانی این هنر را کار کرده و میکنند؟

5.      روش 4 نفر دیگر که با (NG MUI نگ مویی) بودند ، چه بوده است؟

6.      معبد اصلی شائولین در کجاست ؟ فرق بین معبد اصلی و فرعی شائولین در چیست؟ درآنجا چه روشهایی کار میشود؟

7.      مهمترین سئوال اینستکه مافیای هنرهای رزمی چینی در حال حاضر چرا مانع گسترش هنرهای رزمی چینی در جهان شده و تاکید زیادی بر گسترش ووشو و سانسور کردن هر چه بیشتر رشته ها حتی آنهایی که سانسور شده اند دارند؟   

مِتد آموزشی وینگ چون

متد آموزشی وینگ چون بر مبنای توسعه رفلکس‌ها یا همان عکس العمل‌های بدن است. روش‌های آموزش در غالب‌های متنوعی دسته بندی می‌شوند که تعدادی از آنها پس از گذراندن دوره هنرجویی و اخذ درجه استادی یاد گرفته می‌شود.

شناخت فاصله ها◄ فاصله ها در وینگ چون بر 3 قسم است ( دور ، متوسط ، نزدیک )

فاصله دورفاصله ایست که در آن هیچ یک از اندام دست و پا در صورت رها کردن ضربه به طرف مقابل به او نمی رسد .

فاصله ی متوسطفاصله ایست که با یک حرکت بسیار کوچک میتوان با دست یا ، پا به حریف ضربه زد .

فاصله ی نزدیک◄ فاصله ایست که با سر و آرنج میتوان به حریف ضربه زد ، در این فاصله دفاع برای طرف مقابل بسیار مشکل می باشد.

چی سائو (黐手) یا ( دستان چسبان ) یک اصل و همچنین تمرینی است که به منظور توسعهٔ رفلکس‌های خودکار و یا عکس العمل‌های غیر ارادی در مبارزه استفاده می‌شود. این شکل منحصر بفرد از تمرین مستقیماً با اصول وینگ چون در ارتباط است و در زمانی انجام می‌شود که مبارز با حریفش در تماس است. با برقراری تماس ، بدن مبارزه نسبت به تمامی حرکات حریف حساس می‌شود ← ← چی سائو در ادامه با تمرینات لات سائو تکمیل می‌شود.

چی سائو فرم‌های گوناگونی دارد که قسمتی از ان زمانی آموزش داده می‌شود که فرد به یک مربی باصلاحیت تبدیل شده باشد.

لات سائو یا ( دستان غلتان ) زمانی انجام میگیرد که هر دو نفر مبارز تماس شان را با یکدیگر حفظ می‌کنند در حالیکه تکنیک‌های مختلف را اجرا می‌کنند. به ‌وسیله این تمرین هر دو مبارز تغییرات را در میزان فشار و شدت حرکت بدن حریف را احساس می‌کنند. افزایش میزان حساسیت که توسط این تمرین حاصل میشود. در تمرین لات سائو یک هنرجوی وینگ چون می‌تواند چگونگی حرکات حریف را بدون نگرانی از آسیب دیدن خودش و حریفش به شکل واقعی بررسی کند. به همین علت است که لات سائو یکی از قسمت‌های کلیدی در آموزش وینگ چون است. لات سائو تمرینی برای میزان حساسیت به منظور کسب واکنش‌ها ی خاص غیر ارادی در چی سائو است.اگرچه یک فرد عادی ممکن است به این تمرین مثل یک نوع مبارزه بنگرد ، اما یک هنر جوی وینگ چون به هیچ عنوان نگرش مبارزه‌ای نسبت به این تمرین ندارد ، بلکه آن را به عنوان نوعی تمرین هدفمند جهت افزایش واکنش پذیری در مبارزه در نظر می‌گیرد.

فرم‌های مقدماتی آموزش فرم‌های مقدماتی وینگ چون در مراحل شاگردی صورت میگیرد. (1. سیو نیم تائو  2. چوم کیو)

فرم‌های پیشرفته تر

بیوجی(بیو جی = انگشتان پیشرو) که شامل کاربرد تکنیک‌های دست باز(کف دست)در مقابل تکنیکهای دست بسته(مشت) است.

موک یانگ جونگ ( معنای ستون چوبی که به عنوان یک آدمک استفاده می‌شود ) ، وسیله تمرین مقدماتی و پیشرفته

 لوک دیم بون کوآن فا (نیزه شش و نیم نقطه ای) چوب بلند 

 بارت چام دائو (شمشیرهای برنده هشتی شکل یا همان شمشیرهای پروانه ای)

حلقه (دای نیم تائو یا ایده بزرگ)

اصول مبارزه

1.      از نیروهای خودی رها شوید کاملا" ضروری است که فرد به منظور حرکت و واکنش به موقع در برابر حمله حریف خونسرد باشد . وقتیکه عصبی هستید ، نیروهای خودی مثل یک ترمز عمل می‌کنند . پس در ابتدا باید از قید نیروهای خودی خلاص شوید تا بتوانید با چالاکی حرکت کنید. اما نباید دچار این سوتفاهم بشویم که خونسردی یعنی شل ایستادن در برابر حریف و دست کم گرفتن او .

2.      به جلو حرکت کنید◄ به منظور تماس با اندام حریف به جلو پیشروی کنید حتی برای اول ضربه زدن به حریف . این حرکت غیرمنتظره ابتدایی حریف را اغلب متعجب می‌کند و مبارزه را به فاصله نزدیک تبدیل می‌کند جاییکه عکس العمل‌های حسی بر عکس العمل‌های بینایی حکمفرمایی می‌کند.

3.      به حریفتان بچسبید◄اگر در ابتدا نتوانستید به حریفتان ضربه‌ای وارد کنید و او را از کار بیندازید . به جای پیدا کردن راه تماس ، به بدن حریفتان سعی کنید بچسبید(غیر از سر و گلو) .

4.      از نیروی حریف بر ضد خودش استفاده کنید ◄ از نیرویی که حریف به شما تقدیم می‌کند ، بهره بگیرید. اکر حریف شما را به طرف خودش می‌کشد از آن نیرو به عنوان قسمتی از حمله تان استفاده کنید . یا اگر حریف شما را به سمت چپ هل داد مثل یک در چرخان عمل کنید و از آن نیرو در حمله‌ای با دست راست استفاده کنید.

5.      در برابر نیروی بزرگ‌تر تسلیم شوید ◄ از آنجا که هیچکس نمی‌تواند مطمئن باشد که از هر حریفی که در پیش رو دارد قویتر است ، شخصی باید به شیوه‌ای آموزش ببیند که حتی در برابر حریف قوی تر پیروز باشد. چی سائو مانند یک معلم حرفه‌ای یاد می‌دهد که چگونه در برابر حمله حریف واکنش‌های لازم را نشان دهید . وقتی که حقیقتاً حمله حریف از شما قدرتمندتر است ، آموخته‌های شما در چی سائو به بدن شما می‌گوید که از مسیر حمله حریف کنار بروید و زاویه دیگری را برای حمله پیدا کنید.

6.       حریفتان را تعقیب کنید ◄ متعاقب اصل دوم در صورتیکه حریف عقب نشینی کرد ، واکنش فوری یک وینگ چون کار ادامه به حرکت رو به جلویش است ، نه اینکه به حریفش اجازه دهد تا خودش را پیدا کرده و فرصتی هر چند اندک برای تجدید نظر در استراتژی حمله اش پید کند. بسیاری از سبک‌ها که تکیه بر سرنخ‌های بصری دارند ترجیح می‌دهند که یک گام به عقب بگذارند ، اندکی صبر کنند و حمله‌های بعدی را طرح ریزی کنند. که معمولاً می‌توان به این نکته در مبارزات ورزشی و تورنمنتی پی برد.

7.      از نیروهای حریفتان رها شوید ◄ وقتی حریف می‌خواهد از قدرتش برای پایان دادن به مبارزه استفاده کند ، تلاش برای مقاومت کردن در برابر قدرت حریف واکنش مناسبی نیست بلکه واکنش مناسب ، خنثی کردن نیروی حریف با دور کردن نیروی حریف از بدن یا دور کردن بدن از آن می‌باشد.

8.      نیروهای خودی را اضافه کنید◄علاوه بر قرض گرفتن نیروی حریف ، می‌توانید نیروی خودتان را به آن اضافه کنید.

 

تونگ بی : این سبک معروف به روش حمله در حال عقب گرد است که در شمال چین از طرفداران بیشتری برخوردار  می باشد . بر اساس روایات قدیمی ، این سبک در نقاط مختلف با متدهای گوناگون تمرین می شده است که برخی از آنها بر پایه ووشینگ (پنج عنصر) شامل فلز ، چوب ، آب ، آتش و هوا شکل گرفته و بعضی نیز با الهام از تکنیک های شش ترکیبی و پنج سبک میمون به وجود آمده اند .

 

شیانگ شینگ : این مدرسه از شیوه های مشت زنی ووشو به انجام فنون تقلیدی از حیوانات مختلف اختصاص داشته و در آن روش های گوناگونی از تکنیک های  میمون ، ملخ ، ببر ، پلنگ ، مار ،درنا ، عقاب و ... مورد تمرین قرار می گیرند . حرکاتی همچون ، پرواز اژدها ، پرش ببر ، زیرکی میمون ،تیزبینی عقاب ، ایست درنا ، موج مار و قدرت شیر به نمایش درآمده و باعث تقویت قوای جسمانی و روحی اجراء کننده می گردند .

جویی : در سبک جویی ، هنر جو بر روی تکنیک های تعادلی و افت و خیزهای فراوان مسلط شده و در اجرای آن همانند افراد مست شده ، جلوه می نماید . این سبک که دارای روش هایی همچون تکنیک مشت مست ، میمون مست ، شمشیر مست و پرنده مست می باشد نیز در هر دو بخش شمالی و جنوبی چین مورد تمرین قرار گرفته میشود .

 

تانگ لانگ : این سبک نیز مختص حرکات برگرفته شده از ملخ سبز است که به شیوه های دفاعی و حمله ای این حیوان می پردازد . این سبک توسط شخصی به نام وانگ لانگ از اهالی استان شادونگ چین پس از انهدام و آتش گرفتن معبد شائولین در قرن هفدهم به وجود آمد ، در حال حاضر این هنر از طرفداران بیشماری در دنیا برخوردار است .

 

فنزی : فنزی یکی از سبک های شمالی است که به ضربات برق آسای آن مشهور می باشد . کلیه حرکات در این روش بصورت دنباله دار و پیوسته بوده که با لاخص این تداوم و سرعت برق آسای آن در اجرای هشت حرکت اصلی بوضوح دیده می شود .

 

شینگ یی : این سبک که گاهی بدان هسینگ آی نیز می گویند ، یکی دیگر از سه سبک درونی بشمار آمده که به معنای شیوه مشت زنی با اراده و روح توصیف می گردد . شینگ یی دارای حرکات مستقیم و تا حدی کوتاه نسبت به دیگر سبک ها بوده و کاملا تحت تاثیر قانون ترکیب نرمی و سختی در حرکات می باشد .

 

سَن خوانگ پائوچوئی : سان خوانگ پائوچوئی یا شیوه مشت زنی سه امپراطور که به مشت شاهین نیز معروف می باشد ، بر گرفته از مبارزات سه امپراطور افسانه ای چینی است که در آن زمان بر این باور بودند که هر یک از آنها امپراطوری بهشت ، زمین و بشر را بر عهده دارند . اما تاریخچه قدیمی سبک میگوید که استان های پکن ، هه بی ، شانسی ، شاندونگ ، لیائولینگ و جی لین در این شیوه بسیار فعال بوده اند . سان خوانگ پائوچویی به دلیل ضربات پر قدرت مشت از شهرت خاصی برخوردار می باشد.

 

تان توئی : سبک تان توئی که به انجام ضربات پا مشهور می باشد دارای ده فرم قدیمی است که بَعدها توسط راهبان معبد شائولین دو فرم دیگر بدان افزوده گشت و به دوازده فرم رسید . این سبک در کشور چین بطور گسترده ای توسط مسلمانان این کشور مورد تمرین قرار می گیرد .

 

یینگ جا : یینگ جا به معنای سبک پنجه عقاب است که یکی از پر قدرت ترین و با سرعت ترین سبک های رزمی چینی می باشد. و در هر دو شیوه شمالی و جنوبی اجرا می شود . در این سبک رزمی دست ها و بازوان با سرعت بسیار زیاد ، تکنیک های شلاق مانند را انجام داده و پاها نیز با پرش ها و جهش های رعد آسا هنر رزمی این سبک را تکمیل می کنند .

سیولوم پای : یا مشت جنوبی شائولین که اصطلاحا" بدان ( نن شائولین ) نیز می گویند از جمله سبک های بسیار نادر و قدیمی است که در معبد شائولین جنوبی واقع در استان ( فوجیان ) به وجود آمد . (سیو لوم) که گاها" (سیل لوم) نیز تلفظ می شود ، بر اساس حرکت پنج حیوان ، اژدها ، ببر ، مار ، پلنگ ، و درنا به وجود آمده و یکی از با شکوه ترین سبکهای پر قدرت در هنر های رزمی چینی محسوب می گردد .

 

هونگ کوئن : هونگ کوئن یکی از سبکهای جنوبی است که به سبک مشت ببر معروف  می باشد . در این روش تکنیکها ، ضربات ، پرتاب ها ، ایستادن ها و... به شیوه پرقدرتی انجام شده که در بیشتر آنها از حرکات پنجه ببر بطور واضحی استفاده و بهره برداری شده است.

یکی از قوانین هنرهای رزمی  و مخصوصا" هنر فلسفی شائولین پوشیدن لباس متحد شکل است ، این قانونی است که همه هنرجویان ، مربیان ، رئسا و سایر مسئولین سبکها موظف به اجرای آن هستند ، علت وجود این قانون متحد بودن اعضا باهم و با هنر رزمیشان ، مشخص شدن رده و حد اعضا و هدفی است که بستگی به رنگ لباس و فلسفه موجود در هنر رزمی تعیین شده است. در هنر رزمی شائولین رنگ لباس در رشته های منشعب شده از شائولین متفاوت است و در بعضی سبکها از رنگ لباس رده و وظیفه فرد مشخص میشود. اما 5 رنگ ، از رنگهای اصلی هنرهای رزمی شائولین می باشند. که عبارتنداز:                             ( مشکی ، سفید ، شرابی ، سورمه ای ، خاکستری ) که بیشتر در معابد اصلی و فرعی شائولین و در معابد بودایی و معابد تائویی شائولین از آنها بهره گرفته میشود. به عنوان مثال: رنگ مشکی یعنی تُهی شدن = عبور از مَنیت ، یعنی قدرت ، رنگ مشکی = رنگ کیهان است یعنی بی انتها بودن و سکون انرژی و...... ،آگاه باشید در هنر رزمی شائولین فلسفه رنگها و نحوه استفاده از انها بی نهایت مهم میباشد. بی حکمت از آنها استفاده نمیشود. البته از فلسفه رنگ لباس گونگ فو کاران کتابهای بسیاری می توان نوشت که فعلا" به همین مختصر بسنده می کنیم .                                                                                                               

برخی از ستارگان شائولین ( در بعد انسانی ، فلسفی ، اجتماعی ، پزشکی ، فیزیکی ) عبارتند از : خوآنگ فی خونگ ،  چن ذن ، یانگ یُوک کیان ، فنگ سای یوک ، خو یوآن جیاء ، ییپ من ، جون فان لی ( بُروس لی ) ، جکی چان ،  لی لیان جي ( جت لی )، دونیه ین ، وو جینگ

طی مراحل آموزشی شائولین در چین عبارتنداز :

1 . مدرسه شائولین 2 . دانشگاه شائولین 3. معبد فرعی شائولین 4 . معبد اصلی شائولین

تعالیم کاملا" منحصر به فرد ، خاص و متفاوت  شائولین از ابتدا با مراقبه و خود سازی درونی و بیرونی شروع میشود . نکته : (( 90% شائولین مدیتیشن در حالتهای مختلف از جمله سکون و متحرک است و 10% دیگر حرکات فیزیکی که اگر به زبان ساده این قسمت را بخواهیم توضیح دهیم = شامل همه حرکات رزمی + سلاحهای رزمی + حرکات آکروبات ، که همه برای مبارزه و تقویت مغز و رشته های عصبی و غیره .... استفاده میشود)) و سپس.......

در دانشگاه شائولین دروس متعددی آموزش داده میشود از جمله : ستاره شناسی ، طب سوزنی ، فلسفه ، منطق ، روانشناسی ، طب گیاهی ، انرژی درمانی و رشته های متعدد دیگرش ، ریاضیات و هندسه ای کاملا" متفاوت ، زبانهای ملل مختلف و زبانهای قدیمی ، زمین شناسی و گیاه شناسی و غیره......

تنوع ، پردازش بالا و عالی به همراه نوآوری در این هنر رزمی باعث شده هر کس با هر سطح توانائی و حتی با ناتوانی جسمی و روحی بتواند به حد لازم از این گنج بی انتها بهرمند گردد.

((شائولین هُنر زندگیست))

هُنر شائولین برای تمامی رده های انسانی بوده و فراتر از تقسیم بندیهای کشوری و مذهبی می باشد. روش اصلی این هنر،، یادآوری خدای مطلق برای تمام بشریت و اطاعت از خدا ، بازگشت به فطرت پاک انسانها در جهت تعالی و تزکیه نفس است و تفکر به همراه عمل است. ( ارتقای افراد در این هنر اختیاریست و هیچ اجباری در آن وجود ندارد )  

در شائولین طی کردن عرض مسیر زندگی ، از طی کردن طول آن مهمتر است ، یعنی درک و کسب تجربه از یک پیشرفت یا پَسرفت و یا 1 نقطه در بُعد ( زمان ، مکان مسیر آفرینش) از پیشرفتهای مُمتد و عبور از نقاط مختلف بسیار مهمتر است = باید به همه مسایل پیرامونمان توجه کنیم و ذهن جستجو گر داشته باشیم ، با توجه به این قانون شائولین که هیچ موضوعی بصورت اتفاقی صورت نمی گیرد ، ما موظفیم از کنار مسائل به راحتی نگذریم و به هر موضوعی به چشم خِرد بنگریم و از آن موضوع چه

خوب چه بد ، پلکان ترقی مناسبی ، برای خود و بشریت بسازیم. 

در شائولین معانی ، مفاهیم و دستورعملها فقط بصورت تئوری آموزش داده نمیشود بلکه بصورت کارگاهی و با کار زیادی که ، از سوی اساتید تعیین میشود همراه بوده و آموزش داده میشود. کمترین حد وظیفه هنرجویان در این قسمت

احترام واقعی به اُستاد و پذیرفتن کلام او و انجام آن فرمان با جان و دل است. 

( اِرتقای افراد در هنر شائولین اختیاریست و به خواست خود آنها می باشد و هیچ اجباری در آن وجود ندارد. )

هدف از اجرای برنامه های شائولین در زندگی در مرحله نخست کسب آرامش و در مرحله بَعد تعادل – تعامل و گسترش نیروهای سازنده درونی  بیرونی برای داشتن دنیایی پر از محبت –  پیشرفت – امنیت است.

نکته : مهمترین مطلب در شائولین بهره گیری از نیروهای درونی ، بیرونی برای تکامل خود –  دیگران و کشف رموز الهی است. 

شائولین هنری است که دارای فرهنگ ژرف معنوی والایی می باشد . برای یك مبارز شائولین – قدرت خرد - از حفظ تناسب اندام و دفاع شخصی مهمتر است . شخص فرزانه و خردمند در نوك انگشتان خویش نیز قدرت درك دارد.      

کلام اُستاد کیانی : شناسایی هدف بسیار مهم است و مهم تر از آن شناسایی راه درست برای رسیدن به هدف است.

برای گسترش نیروهای درونی و بیرونی نخستین گام:

1.شناخت خود به معنای شناخت از نیروهای درونی و بیرونی  

2. شناخت انرژی های پیرامون                   3. در نهایت ارتباط بین این انرژی ها

گام دوم : ایجاد تعادل و تعامل در بین انرژیهای درونی و بیرونی در جهت رسیدن به هدف است. که بخشی از رموز آن در فنگ شویی درسی از دروس شائولین و یکی از راههای رسیدن به این دو گام است دیده میشود.

 (البته قبل از فنگ شویی مراحل شناخت و بهره گیری از چاکراها را باید کامل و با تسلط طی کرد)

فنگ شویی به راستی چیست؟

فنگ شویی را می توان به واقع هنر طراحی نظم و تعادل و هماهنگی سطوح مختلف انرژی و ارتباطات و مفاهیم دانست . در معنای لغوی فنگ به معنای *باد* و شویی به معنای *آب* می باشد

عبارت (باد و آب) نماد (صعود باد به قله کوه) و (اوج گیری آب در موج) است که در صورت همنوایی تفکرات ،

عملکردها انسان را به سوی تعالی پیش می برند ، در فنگ شویی تعادل به معنای( تاثیر هماهنگ نیروهای متقابل) کلید ایجاد شادی است.           

این نیروهای متقابل – یین و یانگ – طبیعت دوگانه دنیای ما را تشکیل می دهند.

 

***** یین و یانگ *****

 

شادی و خوشبختی حاصل تعادل یین و یانگ است. شائولین (گونگ فوی چینی) بر مبنای قانون یین و یانگ شکل گرفته است .

قسمت سیاه این دایره را یین که معرف منفی بودن- ملایمت و آرامی- زنانگی- ماه- شب- تاریکی- سکون انرژی و ..........      می باشد قسمت دیگری که این چرخه را کامل می کند یانگ نامیده می شود که نماینده مثبت بودن - مردانگی- خورشید-  تحرک انرژی - روشنی- روز- سِفتی و استواری و .........میباشد. 

  به صورت خلاصه در دنیای امروز ما برقراری امنیت ، عشق و گسترش انرژیها مستلزم ایجاد تعادل و هماهنگی در بین کلیه رفتارهای شخصی و برنامه ریزیهای فردی و گروهی و پرهیز از افراط و تفریط میباشد.جهت گیری فکری در این وادی مثبت بودن و تاثیر گذاری خوب ، مناسب و بدون توقع می باشد.

( البته به همراه اجرای صحیح قوانین و هماهنگی با اصول و مبانی دیگر و نه برای هر فردی ) . همچنین پذیرفتن انسانها با شرایط مختلف روحی- جسمی- مذهبی و نژادی شان ، و بوجود آوردن  یکرنگی- اتحاد- اِنسجام فکری وعملی در بین آنها است.

و بهترین عملکرد اتحاد بین تمامی انسانها ، سبکها و مکاتب مختلف معنوی ، رزمی و غیره ... جهت داشتن دنیایی پر از تعالی است. برای این کار ، خود را از چنگال منیت ها و اسم ها باید رهانید و دنیای تفکرات واهی و توهمات را کنار گذاشته و برای خود واقعییمان تلاش کنیم. و اندازه و تلاش ما هرچه قدر است اینرا بدانید که آن گنجیست واقعی که از بهترین راهها باید گسترش یابد و این گنج نیازی به ، بزرگ نمایی ، ماسک ، محدود شدن ندارد ... تو بهترینی ، قدر خود را بدان ، گنج تو برای خود خودت است ، تو تنها زاده شده ای و تنها به حسابت رسیدگی میشود ، پس  اعتماد به نفس داشته باش و خودت را در یاب. 

تمرین هنرهای رزمی باعث کسب آرامش ، مسئولیت پذیری ، افزایش اعتماد به نفس ، و تعالی  میشود. از آن غافل نشوید.

درسی از دُروس شائولین یی چینگ نام دارد. 

 یی چینگ = عُصاره فلسفه یین و یانگ است .

 ***** بر گفته هایی از یی چینگ *****

1 . شناخت بدون تفکر باعث گمراهی میگردد . تفکر بدون شناخت نیز هر لحظه در شرف فروپاشی قرار دارد.

**********

 2 . هر دوره ای آغاز و پایانی دارد که به یکدیگر وابسته اند. بنگر چه وضعیتی رو به پایان و چه وضعیتی آغاز می شود و از این نگرش در یاب راه رسیدن به مقصود را.

**********

3 . برای این آفریده شده ای که تغییری انجام دهی و حرکتی را تداوم بخشی آن را حس کن 

کار تو پایانی نداره چون جزئی از تغییراتی هستی که تا ابد ادامه خواهد داشت با این حقیقت

هدایت کن جهان نیروهایت را با علم و درک هر چه بیشتر.

**********

4 . برای شروع .. جهان بینی را تا جایی که می توان از محدودیتها خلاص..و باورها ..آرزوها و برخوردها را گسترش بده تا غیر شخصی شوند به این صورت وسعت وجود را گسترش و نیروهایت را عالم گیر نما.

**********

5 . مشکلات و موانع بسیار کمک میکنند تا تو به کامیابی و پُختگی برسی ، به خود واقعییت  برگرد و همه ناملایمات رو پشت سر بگذار تا سر بلند بیرون بیایی .... حتی زمانیکه افراد حقیر و فرومایه اطرافت هستند نظم و ثبات خودتو از دست نده بلکه از وجود آنها برای تعالی خودت وآنها بهره گیر و در تصمیم گیری محکم و استوار باش ، تردید به خود راه نده . 

**********

6 . بدان وآگاه باش پیشرفت و موفقیت  خود به خود صورت نخواهد گرفت ، در نخستین گام برای دست یابی و حفظ موفقیت ، باید راه بینی و هدف بینی و پشتکار را به صورت یک مهارت دائمی – مدام در خود پرورش دهی.

**********

 7 . هر وقت خواستی بدانی که در آینده به کجا می رسی نگاه کن که در حال حاضر در کجا ایستاده ای و به چه کارهایی مشغول هستی ، نه اینکه تصورات تو چیست و چه حرف هایی میزنی.

************

  8 . دوام موجودات و الگوهای پایدار طبیعت در دگرگونی متوازن و قانونمندی آنهاست ، برای موفقیت این قانونمندی را در درون خود جستجو کن و با شناختن سرشت حقیقی خود ( سلامتی و شادی ) را در زندگی برای خود و دیگران  توسعه بده.

**********

 

بَخشی جُزئی از ، نگاه هُنر شائولین به تغذیه رَه روان این مَکتب

 

1.      شُکر گذاری از خداوند به خاطر نعمتهای بی پایانی که برای انسان در نظر گرفته است .

2.      استفاده از حیوانات به عنوان غذا عملی گونه پرستانه و غیر معنوی می باشد. حیوانات دارای احساس هستند و در بعضی از آنها تواناییهایی به مراتب برتر از انسان به وضوح دیده میشود ، حیوانات احساس می کنند و مشخص است آنها درد را درک و حس میکنند . انسان نباید ، به آنها درد ، رنج تحمیل کند ، بازتاب عملکردهای منفی انسان به خود او درغالبهای گوناگون باز می گردد .

3.      انسان موجودیست که هر حیوانی را میخورد خوی و خصلت آن حیوان در وجودش حلول می کند ، بدن یک امانت از سوی خداست. و انسان با ارزش قائل شدن برای خود و مقامش در روی زمین میتواند امانت دار خوبی باشد یعنی با پایان دادن به چرخه ظلم به موجودات دیگر راه را برای تکامل و انجام هدفی که بخاطر آن آفریده شده باز می کند.

4.      گیاهخوار بودن کار بزرگی نیست بلکه انجام وظیفه ابتدایی انسان است که هر انسانی باید آنرا انجام دهد. گیاهخواری باعث پاک شدن روح و آرامش روان میشود .

5.      عمل تغذیه گیاهی حتما" باید با فلسفه آن همراه شود و در غیر اینصورت ، عمل افراد در این وادی مثل حضور جسم در دنیا بدون روح است یعنی اگر شخصی گیاهخوار باشد و درک درستی از مسیر نداشته باشد. به عنوان مثال : به خود و دیگران آسیب برساند  از مشروبات الکلی و سیگار استفاده کند ، به خانواده اش و جامعه اش خیانت کند ، ظلم کند ، مغرور باشد ، حیوانات را به بند بکشد ، به نحوی فساد را گسترش دهد ، با کودکان بدرفتاری کند وغیره.... گیاهخواری این افراد هیچ ارزشی ندارد. ، چون گیاهخواری یعنی گام برداشتن در جهت = شفقت ، تشکر از خدای مهربان و انرژیهای آفریده شده ، انسانیت ، محبت ، فروتنی ، تفکر ، درک هستی ، احساس مسئولیت برای تمام اجزای هستی ، ارزش قائل شدن برای سلامتی ، احترام قائل شدن  به همه موجودات و همه آفریده های هستی ، تسلط بر نفس ، خواستن برای همه ، تلاش بی انتها ، خورشید شدن و نور افشانی بی دریغ ، گیاهخواری یعنی حضور و حرکت در مسیر آفرینش و هدف از گیاهخواری رسیدن به بهترین شکل به درجات معنوی فوق و ارتقائ وجود ( فیزیکی و معنوی ) در این ابعاد ، برای بکار بستن در زندگی است.

6.      ما و کره زمین و تمام موجودات ساکن آن یک خانواده بزرگ جهانی هستیم ، اینجا (زمین) یک خانه برای همه ماست. تاریخ زمین تاکیدیست بر مسئولیت ما در جهت درک زمین ، و داشتن نگاهی عمیق همراه با عشق، صلح، همزیستی به آن و ساکنانش.

7.      ما همه مخلوقات خدا هستیم و حیوانات غیر انسانی نیز همه همان احساساتی را تجربه میکنند که ما می کنیم آنها قابلیت رشد و انطباق دارند و قبل از هر چیز مثل ما ، ساکنان زمین هستند آنها مانند ما زنده هستند و حق زندگی دارند . حق شان از ما نیست که ما از آنها میگیریم حق شان را خدا همانگونه که به ما اعطاء کرده به آنها اعطاء نموده .

8.      گیاهخواری و خام گیاهخواری بهترین راه پایان دادن به رنج انسانها و حیوانات است.

برخی از اِصطلاحات  و اَسامی ضربات در شائولین + اَعداد

 ( شائولِین  少林  SHAOLIN) به معنای جنگل جوان یعنی تراکم ، پیچدگی ، نوآوری ، طراوت و تازگی است. 零 =  لِینگ = 0 =صفر- گونگ GUNG  به معنی تلاش زیاد و سخت کوشی است و فوFU  به معنی سعادت و خوشبختی است و مجموع این دو کلمه با هم (  GUNG FU) به معنی تلاش و سخت کوشی در راه سعادت است. ( تلاشی هوشمندانه در راه سعادت = داشتن تکنیک بَصیرت و آگاهی و استفاده از آن ) این صفت در زبان چینی مختص رزمی کاران هنرهای رزمی چین یعنی شائولین و سبکهای مشتق از آن مانند:  ووشو ، وودانگ ، تای جی و غیره .... است. که به خاطر زحمات و تلاش زیاد آنها به این افراد گفته میشود. نکته: کلمه کونگ فو KUNG FU یک استنباط نادرست از تلفظ اصلی و صحیح  (   (GUNG FUبوده که امروزه برای خود جایگاهی را در کشورهای مختلف دنیا پیدا نموده است. از جمله ( کشور چین = به دلیل سیاست عدم ورود لغات و اصطلاحات خارجی به زبان چینی و ساختن کلمات جدید بر وزن افعال قدیمی تر که ادامه همان سیاست ذکر شده است.)        

一 = اِیی = 1 – (شي فو SHI FU ) و (سي فو SI FU ) = اُستاد = MASTER   

 = آر = 2 – جُنبه شي فو = آماده رو به اُستاد احترام بگذارید.

= سَن = 3 –

A ( شي هِینگ  SHI-HING ) و ( سي هِینگSI-HING  ) = برادر بزرگترگونگ فو= Elder Gung Fu Brother

B ( شي ج ِ SHI-JE ) و (سي ج ِ SI-JE ) = خواهر بزرگترگونگ فو= Elder Gung Fu Sister

= سی = 4 - چوآن = مشت ( جَپ و پانچ )

= وُو = 5 – گِی چوآن = مُشت دَورانی از پهلو (هُوک)

=  لیو = 6 - پائوچوآن = مُشت از پائین به بالا ( آپر )

= 七 چی = 7 – دینگ جو = آرنج ( اِلبو )

= 八 بَ = 8 – شن تي خُو چوآن = چرخش و مشت (بَک پانچ)

= 九 جِیو = 9 - جِن تي تُوئه = کِشش پا از جلو (آکس کيک)

= شي = 10 – خُو تُوئه = کِشش پا از پشت (بَکیک)

= 一 شي اِیی = 11 – وَی بَی تُوئه = کِشش پا از داخل به خارج (این ساید کیک آوت ساید کیک)

 =十二شي آر = 12 - لي خِه تُوئه = کِشش پا از خارج به داخل (آوت ساید کیک این ساید کیک)

= آر شي = 20 - تَن تُوئی = ضربه با سینه و یا پاشنه پا به سمت جلو (فرانکیک)

= آر شي اِیی = 21 – سي چُوآی تُوئی= ضربه کُوبشی ازپهلو با کف و تیغه پا( ساید کیک )

= 二十二 آر شي آر = 22 - ِبن تُوئه = ضربه روی پا از پهلو ( لوکیک )

= 二十三 آر شي سَن = 23 - ِبن تُوئه شانگ = ضربه روی پا از پهلو (هآی کیک )

= 二十四 آر شي سي = 24 – اُ ِبی تُوئه = چرخشی بُرشی ( اسپینیک هیل کیک )

 = 十سَن شي = 30 - چي ین سآئو تُوئه = حرکت درو از جلو

 = 三 十一سَن شي اِیی = 31 - خُوآ سآئو تُوئه = حرکت درو از پشت

 =四سي شي = 40 - في جیآئو = ضربه قیچی پا از جلو

 = وُو شی = 50 – تَنگ کُونگ شوُآن ِس چوآی = ضربه جفت پا به پهلو

=六十 لیو شي = 60 - ِس ُگونگ فِن =عَرب ( چرخ و فلک بدون دست) 

= بَی = 100 - خو کُن فِن = وآرو ( چرخش به پشت در هوا بدون اتصال با زمین )

一 =  اِیي بَی اِیي = یکصد و یک 101 = خن دین تُوئی = ضربه روی پا بُرشی از پهلو که با تیغه پا زده شود.

一百 = اِیي بَی آر شي اِیي = 121 = بي ِان خُوآ = عوض کردن   

二百= آر بَی = 200 - ( چي ) و ( جي ) =  نام نیروی درونی

= چي ِان = 1000 =  کوتُوئی = حرکات تعادلی

千一= اِیي چي ِان اِیي = یک هزار و یک 1001 =  چآنگ = ضربه با کف دست

一千十一= اِیي چي ِان بَی آر شي اِیي = 1121 = – وُوشو WUSHU = هنر رزم           (( wu = رزم ، shu = هنر))            

二千 = آر چي ِان =  2000 =  بُوشینگ = استقرار

بعضی از استقراها :

1.     ماَبو (  Ma Bo) = ( اسب سواری )

2.     ُگونگ بو (  Gung Bo  ) = ( تیر و کمان )

3.     تُوما (  Tu Ma  ) = ( اسب سواری مُعلق ) نام دیگر این استقرار ( تي شي = Ti Shi ) است.

4.     دینگ بو (  Ding Bo  ) نام دیگرش ( شُوبو = Shu Bo ) است. 

5.     پوبو (  Po Bo  )

    ماَبو (  Ma Bo) = ( اسب سواری )

در این استقرار کمر را بر روی لگن عمود است ، رانها باید با هم موازی باشند و انگشتان پاها رو به سمت جلو قرار گرفته و زانوها در امتداد انگشتان پا ها قرار گیرند . زانوها هر کدام  زاویه 90 درجه دارند ، 50% وزن بدن روی هر پا تقسیم میشود.

 

ُگونگ بو (  Gung Bo  ) = ( تیر و کمان )

کمر بر روی لگن عمود است ، زانوی پای جلو زاویه 90 درجه دارد و 70% وزن بدن روی این پا است و همینطور زانوی پا عقب کاملا" صاف است و این پا 30% وزن بدن را تحمل است. نوک انگشتان پا اندکی به داخل چرخیده است ، و هر دو پا روی کف قرار دارند.

تُوما (  Tu Ma  ) = ( اسب سواری مُعلق )  

 نام دیگر این استقرار ( تي شي = Ti Shi ) است.

این حالت برای جا خالی دادن نسبت به ضربات جارویی حریف که به سمت پای جلویمان اجراء میشود و همینطور برای دفاع این ضربات ، لگدهای کم ارتفاع ، حمله با سلاحهای رزمی و غیره... به کار میرود ، در این حالت ضربات پا نیز زده میشود.100% وزن بدن روی پای محور (تکیه گاه بدن) متمرکز است.    

دینگ بو (  Ding Bo  ) نام دیگرش ( شُوبو = Shu Bo ) است.  

کمر روی لگن عمود و ماهیچه های لگن تحت کنترل ، زانوی جلویی اندکی بالاتر از زانوی عقبی می باشد تا از نقاط حیاتی حفاظت کند. پای جلویی روی نوک انگشتان مستقر است و هر لحظه آماده لگد زدن می باشد . 80% وزن بدن رو پای عقب و 20% دیگر رو پای جلو متمرکز است.

                     پوبو (  Po Bo  )

به حالت چمباته کامل نشسته ، ران روی ماهیچه ساق پا تکیه داده ، پا و زانو به طرف بیرون بچرخد ، پای دیگر به پهلو کاملا" دراز شود ، کف پا به حالت افقی و کاملا" روی زمین باشد ، نوک انگشتان این پا نیز به طرف داخل قرار گیرد . 90% وزن بدن رو پای جمع شده و 10% دیگر رو پای صاف شده تقسیم میشود.

 

نکته : برای آشنایی با بعضی از تمرینها ، تکنیکها ، استقرارها و یادگیری اسامی استقرارها به زبان کانتونی  کتاب گونگ فوی چینی  ((هنر فلسفی  دفاع از خود)) تالیف بروس لی را مطالعه نمائید . پیشنهاد می کنم برای ارتقاء در بعد رزمی شائولین 4 جلد کتاب شیوه رزمی بروس لی را مطالعه نمایید.    

شائولین هنر زندگیست.......

هدف از اجرای برنامه های شائولین در زندگی در مرحله نخست کسب آرامش و در مرحله بعد تعادل – تعامل و گسترش نیروهای سازنده درونی بیرونی برای داشتن دنیایی پر از محبت – پیشرفت – امنیت است.

 نکته : مهمترین مطلب در شائولین بهره گیری از نیروهای درونی، بیرونی برای تکامل خود – دیگران وکشف رموز الهی است.

شائولین هنریست که دارای فرهنگ ژرف و معنوی والایی می باشد . برای یك راهب مبارز شائولین 

(( قدرت خرد)) از حفظ تناسب اندام و دفاع شخصی مهمتر است . شخص فرزانه و خردمند در نوك انگشتان خویش نیز قدرت درك دارد .

در طول تاریخ بارها معبد شائولین تخریب شده و به همین دلیل اساتید شائولین سالهای زیادی است که این معبد را به جای پنهانی انتقال داده اند تا این میراث ارزشمند نابود نشود. اگر مطالب زیر را بخوانید درک این موضوع برایتان ساده تر خواهد شد .

در طول تاریخ ، این معبد بارها و بارها تخریب و مجدداً بازسازی شده. یکی از این تخریب‌ها در سال ۱۶۴۷ توسط حکومت چینگ صورت گرفت که برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد حکومتی ، معبد ویران شد. این ویرانی کمک بسیاری به اشاعهٔ هنرهای رزمی راهبان معبد کرد.

در سال ۱۹۲۸ ،فرمانده‌ای به نام شی یوسان معبد را به آتش کشید.بسیاری از دست نوشته‌ها را ازبین برد و سرسرای معبد و همچنین کتابخانهٔ آن را ویران کرد.انقلاب فرهنگی در چین

در نیمهٔ دوم قرن بیستم ، حزب کمونیست چین از شائولین برای دوره‌های آموزشی راهبان دروغین خود استفاده کرد.

 ( یعنی همان گارد سرخ و ارتش سرخ چین).

این حزب، معبد و تمام بخش‌های آن از گورستان افراد مذهبی یعنی تا لین گرفته تا استخر نُه اژدها – را هدف گلوله‌های آتشین خود قرار دادند. سرانجام و به دنبال نمایش فیلم معبد شائولین جت لی  در سال ۱۹۸۲ ، این معبد توسط دولت چین به عنوان یک مکان توریستی رسمی ، بازسازی گردید. از آن به بعد گروه‌های رزمی کار در سراسر دنیا شروع به فرستادن کمک‌های نقدی خود جهت حفظ و نگهداری از این معبد قدیمی کردند و خواستار پاسداری از حجاری‌های در ورودی معبد شدند.

حزب کمونیست چین در صدد این است که انحصار خود بر معبد شائولین را دوباره پس گیرد.

این حزب نمی‌خواهد که امتیازات انحصاری و سودمند یادگارهای شائولین را از دست بدهد.

نهایتاً در آگوست ۱۹۹۹ ، استاد شی یونگ ژین برای بدست گیری مقام مدیریت شائولین منصوب شد . او سیزدهمین راهب بودایی موفق در مدیریت شائولین ، پس از ژو تینگ فویو بوده‌است.

در مارس ۲۰۰۶ ، رئیس جمهور روسیه ، ولادمیر پوتین اولین رهبر خارجی ای شد که از معبد بازدید کرده‌است. درضمن ایشان مدرس هنر رزمی جودو هستند.

 

  نگاهی اجمالی به برخی از سبکهای شائولین 

 

 WUDANGوودانگ  

 

 Powered By
BLOGFA.COM